COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

22 jul 2008 11:33

Vaste commissie van de lokale politie

Oprichting van het secretariaat van de Vaste commissie van de lokale politie

Oprichting van het secretariaat van de Vaste commissie van de lokale politie

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een secretariaat op te richten dat de Vaste commissie van de lokale politie zal ondersteunen.

Het secretariaat bestaat uit 7 à 12 personeelsleden van de lokale of de federale politie die voor onbepaalde duur worden gedetacheerd. Hiervoor krijgen ze een functionele jaarlijkse toelage.

De ministerraad heeft het ontwerp van kb goedgekeurd betreffende het secretariaat van de Vaste commissie van de lokale politie en tot wijziging van het kb van  26 maart 2005 houdende regeling van de structurele detacheringen van de personeelsleden van de politiediensten en soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.