31 aug 2018 17:57

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een vaste vergoeding toekent aan personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Het ontwerp heeft als doel een maandelijks forfaitair bedrag toe te kennen aan de gedetacheerde personeelsleden bij de Permanente Vertegenwoordiging. Het bedrag van deze vergoeding is vastgesteld op 706,50 euro, waarvan 412,05 euro voor een basisvergoeding en 294,45 euro voor een voorschot op actieve representatiekosten.

De toekenning van deze vergoeding wordt gerechtvaardigd door het feit dat:

  • gedetacheerde personeelsleden verschillende extra kosten dragen in verband met de uitoefening van hun vertegenwoordigingsfunctie
  • het personeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de FOD Sociale Zekerheid of de FOD Volksgezondheid, gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, reeds genieten van deze vergoeding, voor hetzelfde bedrag

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.