26 mrt 2015 12:47

Vastgoedkantoor veroordeeld voor discriminatie van een man

Brussel, 26.03.2015 – Op 10 november 2014 heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brugge een vastgoedkantoor veroordeeld wegens geslachtsdiscriminatie nadat het geweigerd had een kamer aan een student te verhuren omdat de eigenaar enkel aan vrouwen wilde verhuren. De procedure werd met toestemming van het slachtoffer ingesteld door het Instituut.

In augustus 2012 zocht een Franse student een woonplek in het kader van zijn doctoraatsstudies in België. Hij antwoordde op een advertentie van een vastgoedkantoor. Na het bezichtigen van de studentenkamer stelde hij zich kandidaat om de kamer te huren. Het vastgoedkantoor antwoordde hem via e-mail: ”De eigenaar heeft beslist om u de studentenkamer niet te verhuren omdat hij meisjes wil in het hele gebouw. Het zou vreemd zijn om enkel meisjes te hebben in het gebouw en 1 man van 32. Ik hoop dat u dit zult begrijpen.”

 

In september 2012 diende de man klacht in wegens discriminatie bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die hem in deze zaak adviseerde en zich aan zijn zijde burgerlijke partij stelde. De rechter van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge bevestigde dat het om een discriminatie op grond van geslacht ging conform de Genderwet van 10 mei 2007 en veroordeelde het vastgoedkantoor tot het betalen van een materiële schadevergoeding aan de eiser en een symbolische euro aan het Instituut.

 

Deze zaak toont aan dat er ook inzake huisvesting gediscrimineerd wordt op basis van geslacht. ”Of het nu gaat om discriminaties van mannen of van vrouwen, discriminaties zijn het gevolg van seksistische stereotypen of vooroordelen”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Instituut ontvangt weinig klachten over huisvesting, niet omdat ze zo zeldzaam zouden zijn, maar omdat de stereotypen en vooroordelen waarop ze gebaseerd zijn in onze samenleving zelden of nooit in vraag gesteld worden. “Te weinig mensen nemen aanstoot aan woonadvertenties die voorbehouden worden aan vrouwen of mannen. Bovendien is het vaak moeilijk om het bewijs te leveren van een discriminatie. In deze zaak was het opmerkelijk dat het vastgoedkantoor zelf de weigering van de eigenaar rechtvaardigt en goedkeurt, zonder zich zelfs maar bewust te zijn van de eigen discriminatoire houding”, voegt Liesbet Stevens nog toe.

 

Voor elke klacht of vraag om informatie over een discriminatie op grond van geslacht kan men terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis nummer 0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.vrouwenmannen@igvm.belgie.be) of via de website (http://igvm-iefh.belgium.be).

 

Perscontact

Liesbet Vanhollebeke
tel: 02 233 41 75

liesbet.vanhollebeke@igvm-belgie.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.