09 jun 2023 17:42

Vastgoedtransacties uitgevoerd door de Regie der Gebouwen 2016-2022

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akte van de lijst van de vastgoedtransacties uitgevoerd door de Regie der Gebouwen van 2016 tot en met 2022.

Overeenkomstig de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen wordt jaarlijks een lijst van de voltrokken verrichtingen meegedeeld aan de ministerraad.

Onder vastgoedverrichtingen wordt verstaan de aankoop, de verkoop, de onteigening evenals het verwerven en het toekennen van zakelijke rechten. De Regie der Gebouwen kan de vastgoedverrichtingen op twee manieren verwezenlijken:

  • via het Federaal Aankoopcomité (FAC)
  • via privénotarissen

De ministerraad heeft akte genomen van deze lijst voor de jaren 2016 tot en met 2022.