26 apr 2024 17:37

Vastlegging aantal management- en staffuncties bij het Nationaal Geografisch Instituut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder twee ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de vastlegging van het aantal management- en staffuncties en de aanstelling van de Administrateur-generaal bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Er wordt één managementfunctie vastgelegd, namelijk de ‘administrateur-generaal’.

De weging voor deze functie wordt vastgelegd in salarisband 5.

Er wordt tevens voorzien in een overgangsmaatregel voor de eerste aanstelling van de houder van de managementfunctie.

Het eerste ontwerp, betreffende de vastlegging van het aantal managementfuncties en de aanstelling van de houder, wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties en de eerste aanstelling van de houder van de managementfunctie bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het NGI

Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen