17 jun 2016 14:51

Vastlegging benoemings- en vervangingsprocedure voor de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers wijzigt. 

Het ontwerp van koninklijk besluit:

  • legt een benoemings- en vervangingsprocedure voor de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) vast in overeenstemming met artikel 2 van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  • vereenvoudigt de vervangingsprocedure voor de personen die hun mandaat nog uitoefenen en die de verenigingen als effectief of plaatsvervangend lid vertegenwoordigen
  • neemt het artikel van het huishoudelijk reglement van de HRV over. Dit artikel bepaalt dat in geval van ontslag van een vereniging als effectief lid, de Raad zijn vervanger kiest uit de verenigingen als plaatsvervangend lid.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.