07 dec 2012 18:14

Vastlegging van begroting voor de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad keurt de budgettaire vastlegging goed voor de uitvoering van het derde jaar van het raamcontract AVSA 13 voor de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.

De vastlegging financiert verschillende projecten zoals de omzetting van de Europese dienstenrichtlijn, de raadpleging van het testamentenregister, e-Depot voor de elektronische oprichting van bedrijven en de elektronische aangifte van notariële akten voor de verkoop van onroerende goederen. De projecten voor de FOD Economie, de FOD Financiën en de FOD Justitie zijn belangrijk voor de continuïteit van de dienst.