30 okt 2015 14:35

Vaststelling territoriale afbakening van de hulpverleningszones - Tweede lezing

De ministerraad keurt, in tweede lezing, op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 februari 2009 wijzigt over de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

De ministerraad heeft op 24 april 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de afbakening van de hulpverleningszones wijzigt van de provincies Antwerpen en Henegouwen, vanaf 1 januari 2015 (zie persbericht). De gouverneur van de provincie Henegouwen heeft, per schrijven van 3 juni 2015, gevraagd om de wijziging van de territoriale afbakening van de zones van de provincie Henegouwen in werking te laten treden op 1 januari 2016 en niet op 1 januari 2015 zoals voorzien in het aanvankelijke ontwerp.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, formaliseert de beslissing van het nationaal raadgevend comité van de zones inzake territoriale wijzigingen. Verder bepaalt het dat de wijziging voor de provincie Henegouwen in werking treedt op 1 januari 2016.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.