11 nov 2021 10:29

Vaststelling van de dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 

Het ontwerp stelt de dotatie aan het KCE voor 2021 vast op 19.394.135 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.