27 jan 2017 13:30

Vaststelling van de federale basisdotatie en de bijkomende federale dotatie voor de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed om de federale basisdotatie en de bijkomende federale dotatie vast te leggen.

De wet van 2007 betreffende de civiele veiligheid voorziet dat de hulpverleningszones genieten van twee types federale dotaties: de basisdotatie en de bijkomende dotatie. In 2015 en 2016 werd de territoriale afbakening van de hulpverleningszones tot tweemaal toe gewijzigd. Dat heeft een impact op de dotatiepolitiek van de federale overheid. Om de wetgeving beter af te stemmen op de reële situatie, hebben de ontwerpen van koninklijk besluit een dubbel doel:

  • een wijziging van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones in aanmerking nemen
  • de aanpassingsprocedure van de federale dotaties vereenvoudigen zodat er sneller afgestemd kan worden op toekomstige wijzigingen van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones

Voorontwerp van wet in uitvoering van artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid