23 jul 2021 19:50

Vaststelling van het bedrag voor de vergoedingen betreffende het peterschap en het bijkomend verlof binnen de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag voor de vergoedingen betreffende het peterschap en het bijkomend verlof binnen de gezondheidssector, vanaf het kalenderjaar 2021. 

Het ontwerp legt het totale bedrag voor de betaling van de vergoedingen vast op 19.851.185 euro. Daarvan wordt 8.593.587 euro gebruikt voor de maatregel 'peterschap' in ziekenhuizen. Dit zorgt ervoor dat het aantal uren dat een oudere werknemer zijn kennis en ervaring overdraagt aan jongeren met minder basisopleiding, wordt gecompenseerd door nieuwe aanwervingen. 

De overige 11.257.598 euro wordt gebruikt voor de maatregel van bijkomend verlof voor personeelsleden van minstens 50 jaar die niet genieten van de maatregelen betreffende eindeloopbaan. De regering heeft in dit kader beslist om 262 banen ter beschikking te stellen van de sociale partners, bestemd voor de vervanging van een deel van de werknemers die het voordeel van bijkomende verlofdagen krijgen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de Federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2021