01 mrt 2012 18:51

Vaststelling van het bedrag voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed dat bepaalt dat voor 2011 en 2012 de middelen voor de financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers wordt afgenomen op de opbrengst van de belasting voor toegevoegde waarde.

Het gaat om tien miljoen euro die jaarlijks worden gestort aan het Fonds voor Beroepsziekten.