19 okt 2017 16:02

Vaststelling van het globaal budget 2017 voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp stelt het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten voor het dienstjaar 2017 vast op 4.053,775 miljoen euro. Het stelt ook de inventaris voor van de besparingsmaatregelen en initiatieven opgenomen in het globaal budget voor het dienstjaar 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.