02 jun 2017 18:24

Vaststelling van het globaal budget voor de ziekenhuizen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2017 het globaal budget wijzigt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.  

Het initiële budget voor de ziekenhuizen bedroeg voor 2017 7.629.771.298 euro. Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in mei 2017, worden de budgetten geïndexeerd vanaf 1 juni 2017. Bovendien wordt het globaal budget 2017 verhoogd met 6.680.000 euro voor het Masterplan internering.

Het herberekend globaal budget voor 2017 bedraagt in totaal 7.673.294.744 EUR.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.