11 nov 2021 10:29

Vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2022. 

Het legercontingent wordt beperkt tot 27.100 militairen. Dit getal, dat bereikt wordt in de maand oktober, drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2022 onder de wapens mogen zijn. Het is onderverdeeld als volgt:

  • 24.599 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend in de personeelsenveloppe van militairen in de betekenis van de wet betreffende de personeelsenveloppe van militairen
  • 380 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen
  • 2.121 militairen van het reservekader

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.