30 mrt 2018 13:08

Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseert een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid.
De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

Uitzendkrachten

Hoewel uitzendkrachten tot een groep van kwetsbare werknemers behoren, wordt de afgelopen jaren aanzienlijk meer beroep op hen gedaan. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervan een oorzaak zijn.

Inspectiecampagne 2009

De inspectiecampagne in de uitzendsector uit 2009 door het Toezicht op het Welzijn op het Werk legde diverse tekortkomingen bloot: “In de helft van de gevallen ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld”, zegt Luc Van Hamme, campagnecoördinator van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. “Bij 60% ontbraken formulieren van de gezondheidsbeoordeling. Bij de gebruikers werd de risicoanalyse vaak niet uitgevoerd, werd niet in een passende opleiding voorzien of ontbraken persoonlijke beschermingsmiddelen, ...

Europese campagne 2018 - 2019

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal deze Europese campagne uitvoeren via een nationale campagne. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken.

De 8 regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk worden gemobiliseerd. Zo zullen ten minste 32 uitzendkantoren en 160 gebruikersondernemingen worden gecontroleerd.

Minister van Werk Kris Peeters: “Veiligheid en welzijn op het werk moeten bij uitzendkrachten net zo goed aandachtspunten zijn als bij andere werknemers. Door deel te nemen aan een Europese campagne, kunnen we ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Het laat bovendien ook toe om grensoverschrijdende problemen aan te pakken. België werkt altijd ten volle mee aan dit soort campagnes.

Internationale samenwerking

De Europese campagne bevat ook een grensoverschrijdend luik dat buitenlandse uitzendondernemingen die uitzendkrachten in België ter beschikking stellen zal controleren. Hiervoor zullen gezamenlijke inspectieteams uit beide landen worden ingezet die zowel het uitzendkantoor als de gebruikers zullen controleren. België ondernam reeds stappen om controles te organiseren in samenwerking met Franse, Poolse, Portugese, Roemeense en Spaanse collega’s.

Doelstellingen en analyse

De voornaamste doelstellingen van de campagne zijn:

  1. De gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten bevorderen en verbeteren.
  2. De werkgevers (uitzendondernemingen en gebruikersondernemingen), de uitzendkrachten en de sociale partners informeren en sensibiliseren over de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten.

De analyse van de gegevens die worden verzameld bij deze nationale campagne zal de inspectie in staat stellen een vergelijking te maken met de resultaten van de campagne uit 2009.

 


Website van de Europese campagne
Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector
Meer cijfers over uitzendarbeid op de webpagina Statistieken van FOD Werkgelegenheid:
 

Bijkomende inlichtingen:
Luc Van Hamme
Adviseur-generaal, algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
luc.vanhamme@werk.belgie.be
02 233 45 20
0479 99 58 85