17 dec 2018 14:59

Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseerde het afgelopen jaar een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kaderde in een Europees initiatief dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie. 

Hoewel uitzendkrachten tot een groep van kwetsbare werknemers behoren wordt de afgelopen jaren steeds vaker beroep op hen gedaan. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervoor een oorzaak zijn.

In 2009 voerde de arbeidsinspectie reeds een gelijkaardig campagne.

Ook in deze nationale campagne werd nagegaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken.

Hiervoor werden de 8 regionale directies van de arbeidsinspectie gemobiliseerd en in totaal 34 uitzendkantoren en 141 gebruikersondernemingen gecontroleerd.


Vaststellingen:

  • Uitzendkrachten nog steeds aan het werk zonder correcte medische geschiktheidseisen.
  • Eén op drie ondernemingen die de uitzendkrachten tewerkstellen beschikken nog steeds niet over de verplichte risicoanalyse.


De inspecteurs merkten wel een verbetering ten opzichte van de campagne van 2009: van 55 naar 35% voor wat betreft de medische geschiktheidseisen. Dit is vermoedelijk te wijten aan de oprichting van een centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten die wettelijk beheerd wordt door de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector, Preventie en Interim. Er is nochtans nog veel ruimte voor verbetering. Zo stelde de inspectie vast dat de arbeidsartsen van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk deze databank niet voldoende of onvolledig voeden.

Voor wat betreft de risicoanalyse die uitgevoerd moet worden door de gebruikers, hebben de inspecteurs een verbetering vastgesteld: van 40 naar 30%. De afwezigheid van een risicoanalyse bemoeilijkt het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen en het opmaken van een werkpostfiche die toch het communicatiemiddel is tussen gebruiker, uitzendonderneming en uitzendkracht.

Tijdens deze campagne, hebben de inspecteurs in totaal 111 waarschuwingen uitgevaardigd. In twee gevallen werd zelfs het werk stilgelegd.

 

  • Website van de Europese campagne:

https://www.european-temporary-work-campaign.eu/

  • Interessante Belgische websites :

www.beswic.be
www.p-i.be
www.werk.belgie.be

 

Bijkomende inlichtingen:
Luc Van Hamme
Adviseur-generaal, algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
luc.vanhamme@werk.belgie.be
02 233 45 20
0479 99 58 85