23 dec 2011 10:50

Veiligheid en preventie

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 tot 30 juni 2012 verlengt.

Het ontwerp van koninklijk besluit neemt dezelfde bepalingen over als die van de cyclus 2007-2010. Ze houden de terreinervaring en uitgewerkte processen in stand.

De ministerraad keurt ook twee ontwerpen van ministerieel besluit goed die de bijkomende gemeenschapswachten met zes maanden, tot 30 juni 2012, verlengen. De ontwerpen hebben betrekking op het stelsel van de gemeenschapswachtenactiva (bijkomend contingent) en op het stelsel van 90 gemeenschapswachten-activa (VTE). Elk jaar vaardigt de minister ministeriële besluiten uit voor de financiering ervan gedurende een jaar. Die steun bestaat uit een forfaitaire bijdrage voor de tewerkstelling, uitrusting, opleiding, werking en investering.

Het principe blijft hetzelfde voor de twee ontwerpen van ministerieel besluit, maar ze gelden enkel voor de eerste zes maanden van 2012.