23 dec 2011 10:50

Veiligheid en preventie

Uitvoering van het lokaal beleid voor veiligheid en preventie van de criminaliteit in 2011

Uitvoering van het lokaal beleid voor veiligheid en preventie van de criminaliteit in 2011

De ministerraad kent aan 29 gemeenten een toelage toe voor de veiligheids- en samenlevingscontracten. De gemeenten hadden tot 2001 een veiligheids- en samenlevingscontract met een politiedotatie. In 2002 werden dat de veiligheids- en preventiecontracten.

De ministerraad keurt hiervoor op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat duidelijke richtlijnen oplegt voor de aanwending van de toelage. Het ontwerp bakent het toepassingsgebied af waarin de gesubsidieerde acties worden ingeschreven.

De steden eng emeenten die recht hebben op de toelage kunnen investeren in drie hoofdactiviteiten:

  • bijdrage aan de werking van de politiezones
  • bestrijding van criminaliteit, de overlast en het onveiligheidsgevoel
  • brandveiligheid en koolstofmonoxidevergiftiging