29 apr 2016 17:40

Veiligheid van de Staat: mandaatfunctie voor de directeur van de analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de omzetting van de functie van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat in een mandaatfunctie.

Het ontwerp van koninklijk besluit zet de functie van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat om in een mandaatfunctie, in navolging van de vier andere leden van het directiecomité van dezelfde administratie: de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeur van de operaties en de stafdirecteur.

De statutaire bepalingen van de functie van toekomstige directeur van de analyse worden overgenomen van deze die verbonden zijn met de functie van stafdirecteur. Net als de stafdirecteur valt de directeur van de analyse onder het gezag van de directie-generaal van de Veiligheid van de Staat en is hij verantwoordelijk voor de uitwerking van een strategie waardoor de doelstellingen die tot zijn directie behoren, bereikt worden. 

De functie betreft een mandaat van vijf jaar, hernieuwbaar na jaarlijkse evaluatie door de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt onderhandeld binnen het Onderhandelingscomité van de Veiligheid van de Staat en wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat