04 apr 2003 17:00

Veiligheid van de voedselketen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende zelfcontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende zelfcontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt een betere veiligheidsgarantie voor de voedselketen door middel van: - een betrouwbaar zelfcontrolesysteem in de bedrijven; - een grote transparantie ten opzichte van de controlediensten en in het bijzonder de plicht om alle informatie over zaken die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de voedselketen onmiddellijk te melden; - de invoering van traceerbaarheid van de producten zodat, indien noodzakelijk, deze producten vlug uit de handel genomen kunnen worden en, in voorkomend geval, de bron van contaminatie te achterhalen. Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies.