28 nov 2003 16:00

Veiligheids- en preventiecontracten

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de 73 veiligheids- en preventiecontracten voor het jaar 2004.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de 73 veiligheids- en preventiecontracten voor het jaar 2004.

Sedert 1 januari 2002 genieten 73 steden en gemeenten van een subsidie voor de ontwikkeling van een lokaal veiligheids- en preventiebeleid. Dit subsidiëringsbeleid vertegenwoordigt een jaarlijks budget van 33.162.594,35 euro, afkomstig van het Veiligheidsfonds. De verlenging van de contracten in 2004 zal geconcretiseerd worden door een procedure van aanhangsel die de toegekende subsidie aan elke gemeente in 2002-2003 zal verlengen. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag inzake federale steun en federale actieplannen en om aldus de kans te bieden aan het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid om haar ondersteunende functie waar te nemen inzake supralokale initiatieven en de verwezenlijking van specifieke supralokale preventieprojecten in 2004, zal er opnieuw een budget van 492.068,64 euro worden voorzien op het Veiligheidsfonds. Het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid maakt het mogelijk de noodzakelijke taken uit te voeren: drukwerken ter bewustmaking van preventie, opleidingen, ondersteuningsmateriaal aan steden en gemeenten, preventieve ondersteuning tijdens supralokale evenementen, technopreventie, het steunen van het Kustactieplan, enz.