11 dec 2009 10:31

Veiligheids- en samenlevingscontracten

Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten voor gemeenten

Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten voor gemeenten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de gemeenten die vroeger in het kader van het lokale beleid voor veiligheid en preventie van criminaliteit, een veiligheids- en samenlevingscontract hadden, een federale toelage voor 2009 toekent. 

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom zet de federale dotatie om in een federale toelage die de kosten financiert  die gemeenten op het vlak van veiligheid en preventie dragen. Een toelage van 14.642.446,50 euro wordt verdeeld onder de gemeenten die een veiligheids- en samenlevingscontract hebben gesloten (kb 27 mei 2002). De gemeenten die een veiligheids- en samenlevingscontract in het kader van hun politiedienst sluiten moeten de algemene directie Veiligheid en Preventie een verklaring overhandigen die de context en het gebruik van de toelage toelicht.