08 jun 2012 17:27

Veiligheids-, preventieplannen en gemeenschapswachten verlengd

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 en de gemeenschapswachten tot 30 juni 2013 te verlengen*.

Daarnaast worden de regelingen van de gemeenschapswachten** en de kredieten die ervoor nodig zijn eveneens met een jaar verlengd. De regeling van de gemeenschapswachten wordt geïntegreerd in de strategische veiligheids- en preventieplannen. De bestaande prioriteiten en het financieringssysteem worden behouden.

De strategische veiligheids- en preventieplannen en de gemeenschapswachten zijn instrumenten om op gemeentelijk vlak een geïntegreerd veiligheids- preventiebeleid te voeren.

* Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012-2013 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 en van de dispositieven gemeenschapswachten.

** koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010
- ministerieel besluit 28 december 2011 tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten “bijkomend contingent” gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat

- ministerieel besluit van 28 december 2011 tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachtenactiva in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat.