28 feb 2003 16:00

Veiligheidsbeambten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat alle bepalingen van de wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte in werking laat treden.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat alle bepalingen van de wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte in werking laat treden.

Deze beambten zullen belast worden met taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen.