14 jan 2005 16:00

Veiligheidscoördinatie bouwplaatsen

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het gaat om de veiligheid van werknemers op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het gaat om de veiligheid van werknemers op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Het voorontwerp van wet voert de mogelijkheid in, een onderscheid te maken tussen de bouwwerken op grond van hun omvang, hun complexiteit of hun risicograad, zodat men een gelijkwaardig beschermingsniveau van de werknemers kan bereiken. Het voorontwerp van wet is het resultaat van een negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (**) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dankzij de wijziging van de wet, kan men immers een onderscheid maken in de wijze waarop de veiligheidscoördinatie dient te gebeuren, voor werven van meer en minder dan vijfhonderd vierkante meter oppervlakte. De wijziging kadert in de beslissing van de Ministerraad op 20 en 21 maart 2004 te Raversijde, die het koninklijk besluit inzake de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen op het vlak van de aanstelling van een veiligheids- en gezondheidscoördinator aanpast. De bedoeling ervan is om de procedures en de te gebruiken documenten beter af te stemmen op de omvang en dus ook op de complexiteit van de bouwwerken. Het voorontwerp wordt voor advies bij de Raad van State ingediend. (*) van 4 augustus 1996. (**) van 25 januari 2001.