13 jan 2006 16:00

Veiligheidsdiensten openbare vervoersmaatschappijen

Uitvoeren van identiteitscontroles en fouilles en gebruik van peperspray en handboeien door veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

Uitvoeren van identiteitscontroles en fouilles en gebruik van peperspray en handboeien door veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed die hoofdstuk III bis, van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid uitvoeren. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. De programmawet van 27 december 2004 biedt de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen een globale wettelijke omkadering. Op basis hiervan kunnen alle vervoersmaatschappijen een specifieke veiligheidsdienst oprichten, die bestaat uit veiligheidsagenten die bevoegd zijn om identiteitscontroles uit te voeren, personen staande te houden, veiligheidsfouilles uit te voeren en een neutraliserende spray en handboeien te gebruiken. Het eerste ontwerp bakent de plaatsen af, die deel uitmaken van de infrastructuur die de openbare vervoersmaatschappijen uitbaten, en waar de veiligheidsdiensten bevoegd zijn. Het tweede ontwerp regelt welke spuitbussen en handboeien de veiligheidsdiensten kunnen gebruiken en op welke wijze ze die kunnen gebruiken en dragen. De twee ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.