23 dec 2008 11:00

Veiligheidsluik van de organisatie van de Europese toppen:

Luik veiligheid 2008 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de organisatie van de Europese toppen

Luik veiligheid 2008 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de organisatie van de Europese toppen

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx keurde de ministerraad zeven ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het luik veiligheid 2008 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ontwerpen verdelen voor 2008 de geïndexeerde begrotingsenveloppe van 25 miljoen euro vanaf 2004 voor de gemeenten en de 6 politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de nota (*) over de veiligheidsproblematiek in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen.

De begrotingsenveloppe wordt als volgt verdeeld:

  • Hulpkader 50.000 euro: vooropleiden van het hulpkader van de Brusselse politiezones via de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP).
  • Hulp bij het slagen voor de taalexamens 1.550.000 euro: organisatie door de GIP van intensieve taalopleidingen en taalbad voor de politieagenten.
  • Premie Brussel 5.450.000 euro: aanmoediging van de rekrutering van nieuwe personeelsleden.
  • Investeringen inzake infrastructuur 3.750.000 euro: verwezenlijking van investeringen in infrastructuur en veiligheidsmateriaal door de politiezones.
  • Trekkingsrecht in het kader van de Europese toppen 1.500.000 euro: betaling van de overuren in het kader van de opdrachten van ordehandhaving.
  • ASTRID 5.000.000 euro: aankoop van ASTRID-apparatuur en betaling van de werkingskosten (abonnementen, onderhoud,...).
  • Preventie 7.500.000 euro: verstevigen van het preventiebeleid van de gemeenten.

Uit het globaal bedrag van 25 miljoen euro werd een budget vrijgemaakt van 200.000 euro om de evaluatie en de opvolging van de maatregelen te verzekeren door geschikt personeel, momenteel aangeworven bij de FOD Binnenlandse Zaken.

(*) goedgekeurd door de ministerraad van 14 juni 2002.