19 sep 2003 19:00

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Op voorstel van de heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad actief de campagne voor de verkiezing van België voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2007-2008 verder te zetten. Dit zal gebeuren tijdens de verkiezingen van november 2006.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, besliste de Ministerraad actief de campagne voor de verkiezing van België voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2007-2008 verder te zetten. Dit zal gebeuren tijdens de verkiezingen van november 2006.

Elk lid zal dit probleem aansnijden tijdens zijn bilaterale contacten. Daarom zal de Regering ongeveer om de drie maand beraadslagen op basis van een nota van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de verslagen van de leden van de Regering omtrent hun externe bilaterale contacten in dit verband. Het verblijf in het buitenland van de leden van de Regering en de bezoeken van buitenlandse ministers aan hun collega's van deze Regering zullen ten laatste drie weken op voorhand worden gemeld aan de cel "Campagne Consecur" bij de FOD Buitenlandse Zaken, die belast is met de campagne. Elk lid van de Regering, onverminderd zijn autonomie, zal door zijn diensten en in overleg met voornoemde cel de maatregelen laten onderzoeken die zouden kunnen genomen worden binnen of bij de departementen waarvoor hij verantwoordelijk is en die de positie van België in het kader van de campagne zouden kunnen versterken. De Interministeriële Conferentie voor buitenlandse betrekkingen Federale Staat-Gemeenschappen-Gewesten zal met deze zaak belast worden ten einde de federale entiteiten aan te zetten aan de campagne deel te nemen volgens het model dat uitgestippeld werd door de federale regering.