06 jun 2023 09:54

Veiligheidsvoorschriften voor nucleaire onderzoeksreactoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties aanpast aan de Europese veiligheidsreferentieniveaus voor onderzoeksreactoren.

Eind 2020 heeft de vereniging van Europese nucleaire regulatoren WENRA een reeks veiligheidsreferentieniveaus voor bestaande onderzoeksreactoren gepubliceerd om de veiligheid van deze installaties op Europees niveau te harmoniseren. Dit ontwerp van koninklijk besluit past de Belgische veiligheidsvoorschriften aan deze referentieniveaus aan.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.