02 feb 2024 15:46

Veiligheidsvoorwaarden voor de bovengrondse berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt voor de beveiliging van inrichtingen voor de bovengrondse berging van laag en middelhoog radioactief afval.

Dit ontwerp besluit specifieert de beveiligingsmaatregelen die gedurende de volledige levensduur van een inrichting voor bovengrondse berging moeten genomen worden in functie van de fase waarin de inrichting zich bevindt.

Het ontwerp stelt ook de procedure vast voor het erkennen van het radiologische beveiligingssysteem dat door de exploitant moet opgericht worden.

Verder bevat dit ontwerp besluit ook de bepalingen voor het opheffen van de veiligheidsrang van de kernmaterialen die aanwezig zijn in bepaalde vaten met geconditioneerd radioactief afval bestemd voor een bovengrondse berging.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.