16 jan 2004 18:00

Vennootschapsbelasting

1) De Regering zal vanaf 1 juli 2005 een eerste evaluatie opstellen over de budgettaire gevolgen van de hervorming van de vennootschapsbelasting ingevoerd door de Wet van 24 december 2002 en zal vanaf die datum nagaan welke verdere stappen kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld een verdere verlaging van de nominale tarieven en/of afbouw van de aanvullende crisisbijdrage).

1) De Regering zal vanaf 1 juli 2005 een eerste evaluatie opstellen over de budgettaire gevolgen van de hervorming van de vennootschapsbelasting ingevoerd door de Wet van 24 december 2002 en zal vanaf die datum nagaan welke verdere stappen kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld een verdere verlaging van de nominale tarieven en/of afbouw van de aanvullende crisisbijdrage).

2) De Regering zal vóór 1 juli 2004 onderzoeken op welke wijze het stelsel van de investeringsreserve kan worden gewijzigd, inzonderheid met het oog op het verhogen van de werkgelegenheid en het verbeteren van de kapitaalstructuur van de KMO's.