23 jun 2023 16:51

Verandering van de scope van de Airbus-programma’s naar schone luchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris belast Wetenschapsbeleid Thomas Dermine de wijziging van de werkingssfeer goed van de Airbus-programma’s ter ondersteuning van de Belgische luchtvaartindustrie bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van schone luchtvaart.

In het kader van de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan de Airbus-programma’s werd in 2017 een bijkomend budget van 45 miljoen euro vastgelegd.

Gezien de beschikbaarheid van een resterend saldo van 9 856 935 euro en gelet op het belang voor de Belgische luchtvaartindustrie om deel te nemen aan de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s die gericht zijn op de transitie naar een schone luchtvaart, is het de bedoeling om een derde projectoproep te publiceren waarbij de werkingssfeer zou veranderen van een Airbus-gerelateerd programma naar een programma betreffende schone luchtvaart.

De ministerraad stemt ermee in om een ontwerp van amendement aan het betreffende samenwerkingsakkoord op de agenda van het Overlegcomité te plaatsen.