04 sep 2009 12:02

Verbandmiddelen

Bijwerking van de lijst van actieve verbandmiddelen voor de maximumfactuur

Bijwerking van de lijst van actieve verbandmiddelen voor de maximumfactuur

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de lijst met actieve verbandmiddelen bijwerkt waarvoor het remgeld meetelt in de berekening van de maximumfactuur. De maatregel is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en verbetert de medische zorg voor zieken met chronische wonden.

(*) tot wijziging van de lijst gevoegd bij het kb van 3 juni 2007 tot uitvoering van art. 37, § 16bis, eerste lid, 3° en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.