03 mei 2024 17:51

Verbetering van de toegang tot somatische zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft om op korte termijn de toegang tot somatische zorg voor psychiatrische patiënten te verbeteren.

Enerzijds betreft het voorstel de creatie van een nieuwe verstrekking voor het medisch onderzoek bij opname van een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. Op die manier kan systematisch de somatische gezondheid van een patiënt worden onderzocht bij opname, en de medische historiek worden geraadpleegd.

Anderzijds wordt in dit voorstel ook een nieuwe verstrekking voorzien voor de opvolging van de somatische problematiek bij een patiënt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Er is geen remgeld voorzien voor deze twee verstrekkingen, wat betekent dat artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering moeten worden aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld om de verstrekkingen voor het bezoek van de huisarts in een psychiatrisch ziekenhuis te schrappen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994