20 jul 2017 19:15

Verbetering van de verkeersveiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Het regeerakkoord bepaalt dat maatregelen moeten genomen worden om het aantal zwaargewonden substantieel te doen dalen en dat de regering zich inschrijft in de Europese doelstellingen om tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen. 

Het voorontwerp voorziet dan ook wijzigingen aan de wet over de verkeersveiligheid om volgende maatregelen in te plannen:

  • het verplichten van een alcoholslot aan de overtreders met een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille en aan recidivisten vanaf 1,2 promille
  • een strengere aanpak voor het rijden zonder rijbewijs en voor vluchtmisdrijf, meer uitgebreide toepassing van het verval van het recht tot sturen, verlenging van de verjaringstermijn
  • aanscherpen van de kentekenaansprakelijkheid

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.