09 dec 2016 14:49

Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een aantal onduidelijkheden uit de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verwijderen.

De doelstelling van het ontwerp is om rechtszekerheid te voorzien voor werkgevers, werknemers en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet toekennen.

Er worden twee wijzigingen toegepast:

  • Wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 voor wat de CAO's "bijzondere stelsels" betreft:

Het ontwerp wijzigt de huidige regeling in de zin dat, wanneer de opzegtermijn eindigt na de geldigheidsduur van de CAO, de werknemer recht heeft op SWT als hij tijdens de geldigheidsperiode voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. De anciënniteitsvoorwaarde mag dan nog worden bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

  • Wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014  wat de mogelijkheid tot toetreden tot het SWT betreft vanaf 60 jaar als het stelsel voorzien is in een maximaal 3 jaar durende CAO, gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015:

Het ontwerp voert een kliksysteem in zodat de werknemer die tegelijk de leeftijd van 60 jaar én de beroepsloopbaan bereikt binnen de geldigheidsduur van deze CAO, zijn rechten kan vastklikken en pas worden ontslagen na afloop van de CAO.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag