02 jun 2023 17:07

Verbod detachering van personeelsleden van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven naar een beleidsorgaan

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet dat personeelsleden van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven niet meer kunnen gedetacheerd worden naar een beleidsorgaan.

De regelgeving inzake het aanstellen van inhoudelijke medewerkers, uitvoerende personeelsleden en experten voor beleidsorganen is opgenomen in het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een regering of van een college van een gemeenschap of een gewest.

Het verbod van detachering van personeelsleden van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven en van hun dochterondernemingen naar een beleidsorgaan wordt opgenomen in dit koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.