01 mrt 2024 17:58

Verbod op ereloonsupplementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit die een verbod instellen op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

De ontwerpen stellen vanaf 1 januari 2025 een gefaseerd verbod in op het aanrekenen van ereloonsupplementen aan rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij het verstrekken van zorg door respectievelijk artsen en tandartsen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 2 van de wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, wat betreft de toepassing van het verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging verleend door artsen aan rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het hoofdstuk 2 van de wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, wat betreft de toepassing van het verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging verleend door tandheelkundigen aan rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming