09 jun 2004 17:00

Verbod op producten die van zeehonden zijn afgeleid en op katten- en hondenbont

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed tot verbod op de fabricage en commercialisatie van goederen die van zeehonden zijn afgeleid en tot verbod op de productie en commercialisatie van katten- en hondenbont.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed tot verbod op de fabricage en commercialisatie van goederen die van zeehonden zijn afgeleid en tot verbod op de productie en commercialisatie van katten- en hondenbont.

Voor het verbod van de producten op basis van zeehonden hebben Nederland en Italië reeds bekend gemaakt dat zij de Belgische beslissing steunen. Zij overwegen binnenkort eveneens een dergelijk verbod in te stellen. Voor het verbod op de commercialisatie van honden- en kattenbont, dieren die in België als de meest voorkomende gezelschapsdieren worden beschouwd, sluit ons land zich aan bij Italië, Frankrijk en Denemarken, die terzake reeds dergelijke maatregelen hebben uitgevaardigd.