22 dec 2017 17:01

Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van een dotatie voor 2017, 2018 en 2019 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren. 

In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2017 in een dotatie van 8.388.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp heeft betrekking op de verdeling voor 2017, 2018 en 2019 van deze dotatie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.