21 apr 2017 16:33

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een tweede verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt de tweede verdeling vast van de provisie die samenhangt met de strijd tegen terrorisme en radicalisme voor het jaar 2017. Er wordt een totaal bedrag van 31.849.280 euro verdeeld in vastlegging en 38.148.750 euro in vereffening.