19 mrt 2004 16:00

Verdeling van de bevoegdheden tussen de Federale Staat en de gedefedeerde entiteiten wat de erediensten betreft

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een samenwerkingakkoord goedgekeurd tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van de erkende erediensten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een samenwerkingakkoord goedgekeurd tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van de erkende erediensten.

Het ontwerp voorziet dat de vooropgestelde besluiten van de federale of een gewestoverheid worden besproken en het voorwerp uitmaken van een procedure van voorafgaandelijk advies. Ter herinnering: de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, worden geregionaliseerd (*), met uitzondering van de erkenning van een eredienst en de wedden en pensioenen betaald aan de bedienaars van de eredienst, die blijven een federale bevoegdheid. (*) bepaald in artikel 4, 6° van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende de overdracht van verschillende bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten.