19 dec 2003 16:00

Verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

Sommige gemeenten die deel uitmaken van meergemeentenpolitiezone komen niet tot een akkoord over de verdeling van de dotaties over de politiezone. Het ontwerp van besluit heeft als doel de gemeenten een verdeelsleutel op te leggen, om uit de patstelling te geraken. Het ontwerp wordt voor spoedadvies binnen de vijf dagen aan de Raad van State overgemaakt.