06 jul 2012 18:09

Verdeling van de toelagen van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van voogdijminister van de Nationale Loterij Financiën Steven Vanackere het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2012 goed. 

Het ontwerp-KB verdeelt 225 300 000 euro aan subsidies zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst. Dat is hetzelfde bedrag als in 2011.
Meerwaarde creëren voor de samenleving is hierbij het leidmotief. Naast subsidies die vastgelegd zijn in de wet zoals voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking (69 728 000 euro) en de deelstaten (61 822 320 euro verdeeld over de drie gemeenschappen) worden ook dit jaar specifieke dotaties toegekend aan instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk, cultureel of wetenschappelijk belang: het Belgische Rode Kruis (1 720 074 euro), de Koning Boudewijnstichting (12 390 533 euro) en het Paleis voor Schone Kunsten (2 820 300 euro).
Voor de specifieke dotaties wordt een indexering doorgevoerd van 2% na een periode van jaren ongeïndexeerde subsidie. Dat moet het mogelijk maken dat de organisaties hun activiteiten op eenzelfde niveau blijven vervullen.
Voor de subsidies aan het BOIC en de Koning Boudewijnstichting wordt een engagement aangegaan voor de volgende vier jaren (conform de olympiade voor het BOIC). Hiermee wordt erkenning gegeven aan de noodzaak om deze instellingen in staat te stellen een planning op langere termijn te maken.
De subsidies aan opvangtehuizen, de strijd tegen dakloosheid, opvang en integratie van migranten (samengevat onder de noemer maatschappelijke integratie) zijn dezelfde gebleven als in 2011. Ook de middelen voor de Regie der Gebouwen, de subsidie aan het BOIC (1 953 000 euro) en middelen voor het project ‘Olympic talents’ blijven ongewijzigd voor 2012. Aan de rubriek Evenementen worden twee nieuwe subsidies toegevoegd, namelijk voor Bergen 2015 (1 400 000 euro) en de Herdenking van Eerste Wereldoorlog (1 000 000 euro), beide op basis van een beslissing van de ministerraad in 2011. De rubrieken Nationaal Prestige en de projectoproep Millenniumdoelstellingen worden opnieuw opgenomen voor hetzelfde bedrag als in 2011. Een aantal nieuwe projecten worden opgenomen in het verdelingsplan, volledig volgens het motto Nationale Loterij, samen creëren we kansen.

Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

Nieuw in het verdelingsplan zijn de projectoproepen voor armoedebestrijding, maatschappelijke integratie en duurzame ontwikkeling. Voor deze projectoproepen wordt er gewerkt met een jury van experten. Hierdoor wordt resoluut gekozen voor transparantie. De Inspectie van Financiën heeft deze werkwijze overigens in haar advies uitdrukkelijk verwelkomd. Het vorige systeem waarbij een deel van de middelen via persoonlijke enveloppen door ministers toegewezen werd aan projecten of organisaties (de zogenaamde subsidies onder bescherming van de federale regering), wordt door deze projectoproepen vervangen.