28 nov 2003 16:00

Verdeling van de winst 2002 van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2002.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2002.

Het definitieve bedrag van de te verdelen winst voor het dienstjaar 2002 wordt gevormd door een globaal bedrag van, enerzijds, de nettowinst die tussen 1 januari 2002 en 15 juli 2002 door de Nationale Loterij werd verwezenlijkt in haar hoedanigheid van openbare instelling en, anderzijds, van de winst vóór belasting die zij tussen 16 juli 2002 en 31 december 2002 heeft gerealiseerd als naamloze vennootschap van publiek recht. Het gaat hier om een bedrag van 210.590.507,17 euro.