24 apr 2021 13:03

Verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met de verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor 2021.

Het regeerakkoord voorziet in een extra begrotingsinjectie in het asiel- en migratiebeleid. De extra middelen voor 2021 bedragen 50 miljoen euro.

De ministerraad keurt de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid voor 2021 goed. Aan de basis van dit voorstel ligt een bevraging van de verschillende administraties.

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiervoor een herverdelingsbesluit op te stellen. Om de prioritaire aanwervingsprocedures voor de asiel- en migratiediensten vlot te laten verlopen, keurt de ministerraad een tijdelijke versterking van Selor goed. Er wordt echter nagegaan hoe de aanwervingen op een flexibele manier tegemoet kunnen komen aan de fluctuaties binnen de asieldiensten.