03 mei 2024 17:51

Verdeling van middelen ter versterking van de strijd tegen drugs

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt kennis van een voorstel tot verdeling van de middelen voor projecten van het Nationaal Drugscommissariaat (CNCD) om de strijd tegen drugs te versterken.

Het betreft volgende middelen:

 • de toekenning van een eenmalig bedrag van 5 miljoen euro voor maatregelen met een grote zichtbaarheid en een meetbaar effect in 2024
 • de toekenning van 5 miljoen euro aan structurele middelen voor bij voorkeur innoverende en multidisciplinaire pilootprojecten

Het betreft de volgende domeinen:

 • de weerbaarheid van de logistieke knooppunten
 • een focus op kwetsbare groepen
 • de aanpak van illegale financiële transacties ('follow the money')
 • de monitoring en cartografie
 • de verbetering van de inbeslagname van en het forensisch onderzoek naar drugs
 • de samenwerking tussen politie en geestelijke gezondheidszorg
 • festivals
 • de internationale samenwerking in de strijd tegen drugscriminaliteit
 • de lokale (en) bestuurlijke aanpak
 • de versterking van het Nationaal Drugscommissariaat (CNDC)