05 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Verdere informatisering van het documentatiesysteem bij de Rijkswacht