13 feb 2004 16:00

Verdrag inzake Antarctica

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica (*).

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica (*).

Dit voorontwerp heeft tot doel bij te dragen tot de uitgebreide bescherming van het Antarctisch milieu en de daarvan afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen te beschermen en Antarctica in stand te houden als natuurreservaat, ten dienste van vrede en wetenschap.